Агенция ОЗОН | Agency OZON

Много съм впечатлена от вашето писмо. То е едно от малкото писма, което е адресирано персонално с име. Тъй като съм от скоро директор, обикновенно получавам писма с името на стария директор или просто с травиалното обръщение. Това ваше писмо ми подсказва, че вие си „изпипвате“ нещата и сте прицизни в работата си. За съжаление в нашия регион учениците са от бедни семейства (повечето) и от семейства, за които идването да града е проблем от чисто финансово естество. Училището също е малко и няма финансово възможност да участва във вашата инициатива. Ние обаче ви подкрепяме и желаем успех на всички участници!

Recommended Reads