Агенция ОЗОН | Agency OZON

Другото лице на бизнеса

"Социалната отговорност е само един от продуктите на успеха!"

Стратегии водещи към успеха

Агенция ОЗОН

е другото лице на бизнеса абстрактнотомислене и човекът преди всичко: израстването, подкрепата и хармония за професионалистите от хуманитарния свят.

0 К
0
0 +

Проведени супервизии

Проведени обучения

Доволни клиенти

Got a Project Yourself?

Compassion, social return on investment via a global, thought provoking correlation indicating scalable, compelling growth.

Актуално

Събития, новини

Преместете на ляво с прихващане за да видите повече събития. 

Transforming Businesses into Brands since 1989