Агенция ОЗОН | Agency OZON

1. ТРИИЗМЕРНО ПРИНТИРАНЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В УЧИЛИЩНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА


2. ПРЕПОДАВАНЕ НА ИГРИ С ТОПКА С ОСНОВЕН АКЦЕНТ БАСКЕТБОЛ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС

 


3. ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ С ДВИГАТЕЛЕН ДЕФИЦИТ В СПОРТОВЕТЕ БАСКЕТБОЛ, ХАНДБАЛ И ТЕНИС

 


4. РОБОТИКА: ПРЕПОДАВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В УЧИЛИЩНА И ИЗВЪН-УЧИЛИЩНА СРЕДА


5. СУПЕРВИЗИЯ ЗА РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И ЮНОШИ В ПЕДАГОГИЧЕСКА СРЕДА


6. СУПЕРВИЗИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКА СРЕДА


7. ОБУЧЕНИЕ ПО ФЕХТОВКА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


8. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ОБЩНОСТТА, ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


9. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ СЪС СКРАЧ


10. ДЕТСКО УЧАСТИЕ И УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 


11. СИЛНИ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА И БЛАГОДЕНСТВИЕ


12. САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ


13. ЩАСТИЕТО И УЧИЛИЩЕТО


14. СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В МОНТЕСОРИ СРЕДА


 

Recommended Reads