Агенция ОЗОН | Agency OZON

Растеж
Промяна
Успех

Агенция ОЗОН е другото лице на бизнеса - абстрактното мислене и човекът преди всичко: израстването, подкрепата и хармония за професионалистите от хуманитарния свят.

Визията на Агенция ОЗОН е да бъде надежден и иновативен партньор на образователните институции в България – да разработва и предоставя богато разнообразие от най-съвременни и висококачествени услуги в подкрепа на училищните общности, местните и регионалните администрации и доставчиците на социални услуги.

Агенция ОЗОН разполага с професионални служители от различни области, готови да посрещнат новите и възникващи нужди на все по-разнообразните образователни, публичноадминистративни и социални стандарти – в това число професори, доценти, доктори, доказани професионалисти, с подчертан афинитет към уважението на личността, иновациите и динамиката на съвремието

Обученията, които Агенция ОЗОН създава за конкретния клиент са персонализирани - tailor-made, съчетавайки в себе си интерактивен и иновативен подход в едно с богато илюстровани и адаптирани учебни материали, което ги прави максимално ефективни.

Агенция ОЗОН е иноватор в работата със специалисти от хуманитарната и педагогическата сфера, като разработва и прилага инструменти за развитието им, както на професионално, така и на личностно ниво, което поставя фирмената философия за „инвестицията в човека “ в основната ѝ линия на поведение.

Агенция ОЗОН е лицензиран от МОН доставчик на обучения за повишаване на квалификацията на педагогически специалист. Също така притежава ISO 9001 сертификат, с който гарантира устойчива система за управление на качеството за своите служители, сътрудници, партньори и клиенти.