Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения за представители на местната, регионална и централна власт

Обучение на общинското ръководство на Община Драгоман

6 март 2021 г. Община Драгоман се довери на експертния екип на Агенция ОЗОН в провеждане на обучение за повишаване капацитета на служителите на местната администрация. Обучението на тема „Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани

Още »

Супервизии за доставчици на социални услуги в Балчик

27 юли 2020 г. В периода 26-29 юли 2020 г. екип на Агенция ОЗОН проведе групови и индивидуални супервизии на специалисти, предоставящи социални услуги на териториите на общините Балчик и Каварна. Супервизираните са служители на Център за обществена подкрепа и

Още »

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕФЕКТИВНИЯ ЕКИП.

20 ноември 2019 г. Обучението включва обемен теоретичен базис, който се предоставя за предварителна подготовка на участниците. По време на самите сесии се работи интерактивно в тематичен обхват: композиране на екип; екипна ефективност; правила за работа в екип; лидерство; колегиалност;

Още »

Обучение на кметове на населени места от Община Балчик

3 септември 2019 г. Усъвършестването на комуникативните умения в малката и голямата общност, моделите за общуване и предизвикателствата по време на местните избори са основният фокус на обучението за кметове на населени места от Община Балчик, което се провежда в

Още »

За представители на местната, регионална и централна власт

1. Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори и заинтересовани лица. Модели на комуникация.2. Предизвикателства и извънредни ситуации – модели на административна и обществена комуникация.3. Детско и младежко самоуправление. Участие на децата в процесите на взимане на решения.4.

Още »

За да заявите обучение, моля попълнете следната форма:


Всеки път, когато се свързвате с нас, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Агенция ОЗОН добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално. Агенция ОЗОН не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор помежду ни, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

error: Content is protected !!