Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения за педагози

ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ

ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130020 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на

Още »

Агенция ОЗОН проведе обучение на тема КОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ

САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ е обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130012 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието

Още »

МЕТОДЪТ МОНТЕСОРИ – СЪЩНОСТ НА МЕТОДА

19 август 2021 г. Най-новото лицензирано от МОН обучение на Агенция ОЗОН, УИН 86130014 – Социализация на децата от 3 до 6 години в Монтесори среда – инвестира вдъхновение и нови знания в педагогически и непедагогически специалисти от 5 населени

Още »

ЩАСТИЕТО И УЧИЛИЩЕТО

28 юли 2021 г. ЩАСТИЕТО И УЧИЛИЩЕТО е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130013 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите

Още »

СИЛНИ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА И БЛАГОДЕНСТВИЕ

27 юли 2021 г. СИЛНИ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА И БЛАГОДЕНСТВИЕ е поредното ново обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130011 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване

Още »

САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ

26 юли 2021 г. САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130012 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите

Още »

За да заявите участие в обучение за педагози, моля попълнете следната форма:


Всеки път, когато се свързвате с нас, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Агенция ОЗОН добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално. Агенция ОЗОН не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор помежду ни, или ако не сте дали изрично съгласие за това.