Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения за педагози

Обучение на тема “Детската агресия – оценка и превенция” в Слънчев бряг

ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ – ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130020 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството

Още »

Проведено обучение на тема “Мотивация за учене” в гр. Балчик

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130019 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и

Още »

Обучение на тема ” Мотивация за учене”

МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130019 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на

Още »

Проведено обучение на тема “СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ В МОНТЕСОРИ СРЕДА”

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОФИНИ В МОНТЕСОРИ СРЕДА новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на

Още »

Проведено обучение на тема “СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОДИНИ В МОНТЕСОРИ СРЕДА”

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ 3 ДО 6 ГОФИНИ В МОНТЕСОРИ СРЕДА новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на

Още »

Проведено обучение на тема “Детската агресия – оценка и превенция” в гр. Сандански

ДЕТСКАТА AГРЕСИЯ ОЦЕНКА И ПРЕВЕНЦИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130020 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на

Още »

За да заявите участие в обучение за педагози, моля попълнете следната форма:


Всеки път, когато се свързвате с нас, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Агенция ОЗОН добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално. Агенция ОЗОН не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор помежду ни, или ако не сте дали изрично съгласие за това.