Агенция ОЗОН | Agency OZON

Обучения за педагози

ПЪРВО МОНТЕСОРИ ОБУЧЕНИЕ НА АГЕНЦИЯ ОЗОН

19 август 2021 г. Най-новото лицензирано от МОН обучение на Агенция ОЗОН, УИН 86130014 – Социализация на децата от 3 до 6 години в Монтесори среда – инвестира вдъхновение и нови знания в педагогически и непедагогически специалисти от 5 населени

Още »

НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ!

28 юли 2021 г. ЩАСТИЕТО И УЧИЛИЩЕТО е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130013 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите

Още »

ОЩЕ ЕДНО НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

27 юли 2021 г. СИЛНИ СТРАНИ НА ХАРАКТЕРА И БЛАГОДЕНСТВИЕ е поредното ново обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130011 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване

Още »

ПОРЕДНО НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

26 юли 2021 г. САМОКОНТРОЛ И ПОСТИЖЕНИЯ е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130012 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите

Още »

НОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

23 юли 2021 г. Социализация на децата от 3 до 6 години в Монтесори среда е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на

Още »

ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕТО „РАБОТА С ДЕЦА С ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ“

22 юли 2021 г. Специализираното обучение за преки доставчици на социални услуги „Работа с деца с девиантно поведение“ ще се проведе в периода 03 – 04 август 2021 г. в град Карлово. Обучители са Христина Колева и Теодора Павлова. Обучението

Още »

За да заявите участие в обучение за педагози, моля попълнете следната форма: