Агенция ОЗОН | Agency OZON

Супервизии

ОБУЧЕНИЕ „СУПЕРВИЗИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКА СРЕДА“ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА, 25-27 ЯНУАРИ 2019 Г.

По иновативна програма, разработена от Агенция ОЗОН за повишаване квалификацията на педагогически специалисти, се проведе обучение на 16 учителя по чуждоезиково обучение и представител на Регионалното управление на образованието от област Силистра.
Участниците са запознати със същността, основните модели и функции на супервизия при работещи с деца и юноши. С успешното преминаване през обучението, те овладяват знания по отношение на теоретичната рамка на супервизията като такава – какво представлява тя и кога е най-ефективна; анализират основните характеристики на моделите на супервизия; развиват личните си умения, свързани с ефективното общуване, преодоляването на конфликти, активното слушане и възприемане, взаимодействието в група и колектив.Със защитата на проект като форма на завършване на обучението, на всеки от обучаемите е присъден 1 квалификационен кредит.
Обучението се води от Офелия Кънева, лицензиран обучител и един от авторите на иновативната програма за супервизия в педагогическа среда.

Recommended Reads
error: Content is protected !!