Агенция ОЗОН | Agency OZON

Новини

Педагого-психологически тренинг за педагогически специалисти от детските градини на Тутракан, 12-27 март 2019 г.

По заявка на Кмета на община Тутракан, 51 педагогически специалисти от всички детски градини на територията на общината взеха участие в индивидуални и в групови сесии по супервизиране под формата на педагого-психологически тренинг. Тренингът е насочен към овладяването на различни методи за решаване на конфликти в работата с деца и с родители; укрепването на екипния дух и сплотеността на работата в педагогическия колектив; администрирането на работата на педагога; подобряване на комфорта в работата на педагогическия специалист и постигане на по-висока удовлетвореност от професионалната реализация.Водещи на тренинга и супервизори са Наталия Николова (на снимката в ляво), Иван Иванов, Яна Камова (на снимката в дясно), Пепа Димова и Светла Николова.

На всички участници в тренинга е присъден 1 квалификационен кредит

Recommended Reads
error: Content is protected !!