18-19 юни 2019, Сливен

Обучение за доставчици на социални услуги, се провежда в град Сливен с любезното домакинство на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и фондация „Милосърдие“.

Обучението обединява участници от територията на цялата страна, за да повиши квалификацията им, като допълни и усъвършенства компетентностите за пряка работа с деца и младежи, както и с възрастни с увреждания; с групи от семейния кръг на потребителите и други. Програмата представя класически модели за общуване и съвременни подходи, базирани на нови технологии, специфично оборудване и софтуер.

Програмата се реализира чрез комбинация от методи с основен акцент върху интерактивните похвати. Процесът позволява да се симулират ситуации, да се провеждат дискусии, наблюдения и анкети.

Обучител е Офелия Кънева.

 

Recommended Reads