Агенция ОЗОН | Agency OZON

16-17 юни 2019 г., Сливен

Обучение за доставчици на социални услуги, се провежда в град Сливен с любезното домакинство на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания и фондация „Милосърдие“.

Обучението ще повиши квалификацията на участниците, като допълни и усъвършенства компетентностите за пряка работа с деца и младежи, с възрастни; с организации и институции; с групи от семейния кръг на потребителите и други.

Програмата се реализира чрез комбинация от методи с основен акцент върху интерактивните похвати. Процесът позволява да се симулират ситуации, да се провеждат дискусии, наблюдения и анкети.

Обучител е Офелия Кънева.

Recommended Reads
error: Content is protected !!