Агенция ОЗОН | Agency OZON

3-4 септември 2019 г.

Екипът на Център за обществена подкрепа – Сандански се включва в Надграждащо обучение, създадено по специална програма от екипа на Агенция ОЗОН. Дизайнът на обучението предвижда интерактивен подход, богат теоретичен базис с атрактивни допълнителни материали и множество практични сесии. Част от обхвата на темите дават възможност за качествен дебат по казуси, свързани с различните методи на социална работа; взаимодействието с партньорската мрежа на местно и регионално ниво, в т.ч. с местни и държавни институции; управление на случай, път на клиента, развитие на случай; правна рамка на взаимоотношенията в социалната сфера; индивидуални оценки на потребностите; постиженията на социалната реформа в България и други.

Обучители са Росица Стойчева и Димитър Димитров

 

Recommended Reads