15-16 ноември 2019 г.

Агенция ОЗОН провежда Обучение за работа с ученици с двигателен дефицит в спортовете баскетбол, хандбал и тенис (УИН 86130004). Обучението ще се проведе в спортна зала „Васил Левски“ Сливен. Програмата се реализира чрез комбинация от методи, с основен акцент върху интерактивните похвати и в тази връзка провеждането е комбинирано с демонстрационни мачове по баскетбол на колички и bask-in (специфична форма на игра, при която в един отбор участват както състезатели на колички, така и такива без колички). За демонстрацията е привлечен Баскетболен клуб на хора с увреждания „Левски“ София, който e шампионът на България за 2019 г.

Формата на обучението е частично присъствена и в тази връзка екипът ни разработи богати теоретични материали, които ще се раздадат на всеки участник по време на практическите занятия. Самите практически (присъствени) занятия ще се проведат на 16 ноември 2019 г. от 10:00 – 18:00 ч. в спортна зала „Васил Левски“ Сливен.

Таксата за участие в обучението е 60 (шестдесет) лева. Успешното преминаване на обучението присъжда 1 квалификационен кредит на участника. Срокът за подаване на заявките е 5 ноември 2019 г.

Recommended Reads