Агенция ОЗОН | Agency OZON

22 ноември 2019 г.

Работата с потребители на социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждане е обхватът на обучение, разработено по поръчка на Дневен център – Сърница.

Обучението се базира на практическите предизвикателства в ежедневието на професионалистите; надгражда обученията, през които екипът вече е преминал и включва разпределение на работата между различните професионалисти; характеристика на над 20 вида увреждания, често срещани в работата в България; методики за работа с деца и с младежи с увреждания; играта като средство за учене; основи на арт-терапевтичните подходи; основни практични съвети за пряка работа с потребители; корекционни техники и други.

Обучението се проведе в Дневен център за деца и младежи с увреждания – Сърница с обучител Димитър Димитров.

Recommended Reads