Агенция ОЗОН | Agency OZON

29 ноември 2019 г.

Центърът за обществена подкрепа в Карлово е домакин на екипа на Център за обществена подкрепа Белица за провеждането на Въвеждащо обучение в рамките на два дни.

Методиката на обучението включва предварителна теоретична подготовка на участниците, практически занятия в интерактивен формат, както и провеждане на обмен на опит на терен, след което приключва с решаване на тест от участниците.

Обучението се води от Мариана Иванова

Recommended Reads