Агенция ОЗОН | Agency OZON

Новини

АГЕНЦИЯ ОЗОН – ПЪРВАТА ISO-СЕРТИФИЦИРАНА ОБУЧИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

16 декември 2019 г.

Агенция ОЗОН разработи и постигна разширение на обхвата на ISO-сертификацията си за качествено управление на процеси, свързани с обучения за педагогически специалисти, доставчици на социални услуги и представители на местната и централната власт.

Сертификационният процес приключи с успешен одит на качеството, отразяващ адекватност и ефикасност на системата за управление в Агенция ОЗОН.

Това дава основание за твърдението, че Агенция ОЗОН е първата организация в България, притежаваща ISO-сертификат за работа с доставчици на социални услуги, както и с представители на местната и централната власт.

Recommended Reads
error: Content is protected !!