Агенция ОЗОН | Agency OZON

2 декември 2019 г.

Агенция ОЗОН стартира консултации и процедура по разширяване обхвата на ISO-сертификацията си. Новата сертификация по управление на качеството обхваща и дейността на Агенцията към доставчиците на социални услуги и към представителите на местната и централна власти. Определени са външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за реализиране на стратегическите цели (ISO-сертификацията) и постигане на определените резултати, сред които са промени в бизнес средата, компетентност и личностни качества на сътрудниците, наличие на необходимите финансови ресурси, опазване на информацията и др.

Recommended Reads