Агенция ОЗОН | Agency OZON

24-25 януари 2020 г., Хисаря

Супервизиите на педагогически специалисти са иновация не само за България, но и за педагогическия свят въобще. В тази връзка, планът за тяхното утвърждаване и устойчиво развитие включва няколко етапа за периода 2019 – 2021 г. С тематичната среща на супервизорите в Агенция ОЗОН през януари 2020 година се приключва с първия етап; анализират се постиженията и добрите страни на процеса; подпомага се професионалното развитие на всеки от супервизорите и се хармонизира изпълнението на (планираното) разширяването на дейността в 2020 година.

По силата на споразумението с Пловдивския университет, в аналитичната среща се включват проф. Румен Стаматов, проф. Галин Цоков и Офелия Кънева – основатели на супервизиите в педагогическа среда и автори на програмите за подготовката на супервизори на педагогически специалисти в България.

Recommended Reads
error: Content is protected !!