17 февруари 2020 г.

Обучение по фехтовка за педагогически специалисти, специално разработено от Агенция ОЗОН, получи лиценз от Министерството на труда и социалната политика с УИН 86130008. Обучението е насочено към учители от предучилищно образование, начален, прогимназиален и гимназиален етап, възпитатели, рехабилитатори, ресурсни учители, треньори и други. Програмата е разработена чрез комбинация от методи с основен акцент на интерактивността. Съдържанието е концентрирано около участниците и поощряване изразяването на собствен опит и гледна точка, като е подкрепено с богати и атрактивни теоретични материали. Обучението се води от Запрян Ванчев.

Recommended Reads