Агенция ОЗОН | Agency OZON

11 юли 2020 г.

Индивидуални и групови супервизии на специалистите от социалните услуги на община Левски се провеждат на 11 и 12 юли с любезното домакинство на Център за социална рехабилитация и интеграция. В супервизионните сесии участват преки доставчици на социални услуги от Център за настаняване от семеен тип за деца, Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Интеракцията е фокусирана върху овладяването на екипната динамика, сваляне на напрежението в колектива и подобряване на екипната дейност. Индивидуалните сесии са разгърнати в две посоки – от една страна с фокус върху работата по случаи на потребители; от друга страна – вентилиране на натрупаните негативни емоции.

Супервизор е Ренета Манолова.

Recommended Reads
error: Content is protected !!