Новини

Нов проект на Агенция ОЗОН за развиване на квалификацията на педагогическите специалисти

21 август 2020 г.

Нов проект на Агенция ОЗОН, за развиване на квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на физическото възпитание и спорта „Innovative Methodology for Inclusive Physical Education at School (INEDU project)“

Агенция ОЗОН, заедно с още три партньора, представляващи два основни региона на Европа – Югоизточен (България и Гърция) и Централен (Австрия) са одобрени от Европейския съвет за организиране и реализиране на нов проект, свързан с развитието на нови иновативни обучения в сферата на физическото възпитание и спорта.

Проектът „Innovative Methodology for Inclusive Physical Education at School” или на кратко INEDU project цели да подкрепи учителите по физическо възпитание при въвеждането, организирането и прилагането на приобщаващи спортове в масовите училища. Това ще се реализира като Агенция ОЗОН предостави на учителите по физическо възпитание изчерпателна методология за приобщаващо физическо възпитание и платформа за онлайн надзор за тяхното професионално развитие. Чрез проекта Агенция ОЗОН, заедно със своите партньори се стреми да повиши качеството на работа на педагогическите специалисти.

INEDU project е в пряка връзка със специфичния приоритет на „Еразъм +“ за укрепване на профила на учителските професии и по-конкретно с два негови отделни аспекта, свързани с „непрекъснато професионално развитие на учителите“ и „подкрепа на учители в разработването на иновативни обучения”.

Основна цел на проекта е всички учащи, независимо от физическото им увреждане, да могат да участват в структурирани спортни дейности заедно със своите връстници.

Проектът се реализира в рамките на две години.

Recommended Reads