Агенция ОЗОН | Agency OZON

Новини

Нов проект на Агенция ОЗОН за развиване на квалификацията на педагогическите специалисти

21 август 2020 г.

Нов проект на Агенция ОЗОН, за развиване на квалификацията на педагогическите специалисти в сферата на физическото възпитание и спорта „Innovative Methodology for Inclusive Physical Education at School (INEDU project)“

Агенция ОЗОН, заедно с още три партньора, представляващи два основни региона на Европа – Югоизточен (България и Гърция) и Централен (Австрия) са одобрени от Европейския съвет за организиране и реализиране на нов проект, свързан с развитието на нови иновативни обучения в сферата на физическото възпитание и спорта.

Проектът „Innovative Methodology for Inclusive Physical Education at School” или на кратко INEDU project цели да подкрепи учителите по физическо възпитание при въвеждането, организирането и прилагането на приобщаващи спортове в масовите училища. Това ще се реализира като Агенция ОЗОН предостави на учителите по физическо възпитание изчерпателна методология за приобщаващо физическо възпитание и платформа за онлайн надзор за тяхното професионално развитие. Чрез проекта Агенция ОЗОН, заедно със своите партньори се стреми да повиши качеството на работа на педагогическите специалисти.

INEDU project е в пряка връзка със специфичния приоритет на „Еразъм +“ за укрепване на профила на учителските професии и по-конкретно с два негови отделни аспекта, свързани с „непрекъснато професионално развитие на учителите“ и „подкрепа на учители в разработването на иновативни обучения”.

Основна цел на проекта е всички учащи, независимо от физическото им увреждане, да могат да участват в структурирани спортни дейности заедно със своите връстници.

Проектът се реализира в рамките на две години.

Recommended Reads
error: Content is protected !!