Агенция ОЗОН | Agency OZON

27 август 2020 г.

Аналитичният екип на Агенция ОЗОН, съвместно с представители на Пловдивския университет разработи подробен анализ на проведените супервизии на педагогически специалисти в рамките на 2019 г. Анализът е необходим както за академични цели в усъвършенстването на подготовката на педагогически специалисти, така и за практическите цели на утвърждаването на супервизията в България. В обхвата на анализа са включени 330 групови и индивидуални супервизии. Данните отличават разпределение на основни проблемни области, като:

  • взаимоотношения с родители (57 %);
  • поддържане на стимулираща и подкрепяща среда (43,6 %);
  • взаимоотношения с колеги (28 %);
  • взаимоотношения с ръководството (19,2 %)
  • конфликти между децата (17,7 %)
  • агресията между дете и възрастен (14,6 %).

В 91,2 % от случаите супервизираните търсят начини за справяне с проблемните ситуации самостоятелно, а при 4,9 % търсят подкрепа от партньор.

В 32,9 % от случаите супервизираните търсят решение извън училищната институция.

Данните още показват, че 45,7 % от супервизираните лица демонстрират тревожност и 40,2 % търсят помощ за внасяне на яснота за поведението на участниците.

Основен повод за проблемите супервизираните намират в натрупаните емоции – при 42,7 % от случаите.

Реализираният анализ дава повод и за подготовката на академични публикации в национални и чуждестранни научни издания.

 

Recommended Reads
error: Content is protected !!