Новини

Агенция ОЗОН с договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

1 октомври 2020 г.

Проектното предложение на Агенция ОЗОН за подкрепа на предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията получи доверието и финансовата подкрепа на Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност. Проектът е с наименование „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ BG16RFOP002-2.073. Договорът с оперативната програма е с № BG16RFOP002-2.073-23686-C01.

Recommended Reads