Супервизии

Обучение – Усъвършенстване на комуникативните умения за работа с общността, партньори заинтесовани лица за служителите на „АЛ и КО“ АД

18 септември 2020 г.

Управленския екип на „АЛ и КО“ АД се довери на Агенция ОЗОН за обучение на високо ниво на тема „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ОБЩНОСТТА, ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА“. Обучението се провежда на територията на Община Шумен.

Обучител е Офелия Кънева.

Recommended Reads