Агенция ОЗОН | Agency OZON

5 октомври 2020 г.

Списание ТРУД и ЗДРАВЕ, което е официален медиен партньор на Европейската Агенция за безопасност и здраве, стартира нова редакционна инициатива с Агенция ОЗОН. Инициативата цели да представи иновациите в подкрепа на професионалистите в България, които се реализират чрез добро публично-частно партньорство. В поредица от броеве Агенция ОЗОН ще представя своите партньори и клиенти от местните администрации, педагогическите и социалните среди.

Recommended Reads