26 ноември 2020 г.

Електронното научно издание на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър“ публикува разработките за публично-частното партньорство на екипа на Агенция ОЗОН. Развиването на възможности за публично-частното партньорство в училищното образование у нас е едно от направленията на изследователска дейност на Агенция ОЗОН от 2019 г. насам. Публикациите са в брой 13 от 2020 г. в секция „Администрация, управление и икономика“

АДМИНИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ИКОНОМИКА, Брой 13 – 2020

ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Брой 13 – 2020 /д-р Офелия Иванова Кънева – преподавател в агенция ОЗОН/

ПРАКТИКИ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В ХУМАНИТАРНАТА СФЕРА, Брой 13 – 2020 /д-р Офелия Иванова Кънева – преподавател в агенция ОЗОН/

Recommended Reads