Агенция ОЗОН | Agency OZON

20 февруари 2021 г.

Екип обучители на Агенция ОЗОН проведе присъствено обучение в град Левски за усъвършенстване и развиване на умения за дигитална комуникация. В рамките на два дни, обучението с УИН 86130010 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ОБЩНОСТТА, ПАРТНЬОРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА разгърна тематичния обхват сред аудиторията и базирано на интерактивен подход, създаде условия за овладяване на практически умения с 9 платформи.
Обучението се води от разширен екип с трима обучители – Офелия Кънева, Пламена Бонева и Мария Сиракова.
Обучението с УИН 86130010 се проведе и в град Карлово в периода 18-19 февруари за педагогически специалисти от южна България.

 

Recommended Reads