2 април 2021 г.

Нови обучения с присъждане на кредит за педагогически специалисти включва в предложенията си Агенция ОЗОН за новата учебна година. Към иновативните 10 одобрени от МОН програми за повишаване квалификацията на педагогически специалисти, се добавят и темите „Силни страни на характера и благоденствие“; „Самоконтрол и постижения“; „Щастието и училището“ и „Социализация на децата от 3 до 6 годишна възраст в Монтесори среда“.

Recommended Reads