Агенция ОЗОН | Agency OZON

03 март 2021 г.

Агенция ОЗОН, координатор и водещ партньор на INEDU project заедно с партньорските организации проведе интерактивна среща за напредъка на проекта от неговото стартиране. Срещата даде възможност да се обсъди и публикува сайтът на проекта https://inedu.eu, както и да стартира подготовката на първия интелектуален продукт по проекта – Иновативна методология за включващо обучение по физическо възпитание в училище.

Recommended Reads