16 март 2021 г.

Арбанаси е домакин на обучението „Инструменти за въздействие и диалог в общността. Групова работа и работа в мрежа“ в периода 14 – 16 март 2021 г. В рамките на трите работни дни обучаемите получават възможност да развият и усъвършенстват своите компетентности при пряката си работа с общността, в разработването и провеждането на кампании и общуването в мрежа от партньори. Обучители са Офелия Кънева и Дея Йорданова.

Recommended Reads