Агенция ОЗОН | Agency OZON

 

26 февруари 2021 г.

Проектът по програма Еразъм + INEDU Project № 2020-1-BG01-KA201-079082, по който Агенция ОЗОН е водещ партньор, е с нов партньор. В лицето на СОНИК СТАРТ, организациите от България, Австрия и Гърция откриха подходящата организация, която да се включи отговорно и отдадено в дейностите по проекта.

СОНИК СТАРТ е динамично развиваща се стопанска организация, фокусирана в областта на социалното предприемачество, консултирането, предоставянето на услуги и подкрепа, както на територията на страната, така и в международни партньорства.

В рамките на проект INEDU Project № 2020-1-BG01-KA201-079082 ще отговаря за провеждането на фокус групи с професионалисти, работещи с деца с увреждания, както и с публичността на проекта в хуманитарните среди и местните общности.

 

Recommended Reads
error: Content is protected !!