Агенция ОЗОН | Agency OZON

16 април 2021 г.

Съвместната инициатива между Лесотехническия университет и Агенция ОЗОН за създаване на иновативна среда за работа на професионалисти от хуманитарната сфера продължава в нов етап. Студенти и преподаватели, с консултации от екипа на Агенция ОЗОН, проектират конкретни площадки за занимателно провеждане на социална и физикална рехабилитация. След като бяха одобрени 5 идейни проекта от работата на студентите, Агенция ОЗОН стартира активно взаимодействие с кметове на населени места и доставчици на социални услуги. Благодарение на това, четири терена в страната са подготвени за реализиране на практика на иновативни площадки за провеждане на рехабилитация.
В представените снимки се демонстрира проект, предназначен за професионалисти, работещи с възрастни хора с умствена изостаналост и с психични разстройства от Община Карлово. Площадката ще бъде реализирана в рамките на 2021 г. в двора на местната болница – в близост до отделението за психични болести и до бъдещия Център за настаняване от семеен тип за лица с психични заболявания. Същевременно теренът ще бъде на разположение и на цялата местна общност за свободен достъп, игри и отдих на гражданите и гостите на Карлово.

 

 

 

 

 

 

Recommended Reads
error: Content is protected !!