Събития

Агенция ОЗОН организира посещение на експертна група от български хуманитарни специалисти в Грузия за обмен на опит и установяване на двустранни отношения

3 юни 2021 г.

Агенция ОЗОН организира посещение на група експерти от социалната сфера в България до Грузия в периода 16-20 юни 2021 г. Посещението цели представянето на добри български практики в работата с деца и възрастни в неравностойно положение, в т.ч. хора с увреждания, самотни хора, психично-болни лица и прочее; както и установяването на двустранни професионални отношения с грузински организации, работещи в хуманитарната сфера. В рамките на посещението ще се проведе Кръгла маса на професионалистите, по време на която ще се обсъдят:

1. Законодателната рамка;
2. Администриране на социалната работа в практиката
3. Правото на успех на децата в системата на грижа – успешни примери и неуспешни практики
4. Деинституционализацията за възрастните хора – предизвикателства и възможности

Част от Програмата на посещението включва и срещи с госпожа Десислава Иванова, Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Грузия, с Ръководителя на мисията на УНИЦЕФ за Грузия, с представителя на UNDP, както и посещения на социални центрове в Боржоми и в Амрулари.
Агенция ОЗОН е организация, посветила дейността си на подкрепата на хуманитарни специалисти в България, чрез партньорства с академичните среди, местната и централна власт. Чрез постигане на качествено образование, специфично прецизирани социални услуги, популяризиране на добри практики и въвеждане на иновации в хуманитаризма, Агенция ОЗОН допринася за постигането на дългосрочни резултати в подкрепата на педагогически, социални и административни експерти, а от там и на гражданите у нас.

Recommended Reads