Агенция ОЗОН | Agency OZON

Стратегия

Фокус-група за създаване на ръководство за професионалисти, работещи с деца с увреждания

10 май 2021 г.

Първа фокус-група за обсъждане на проект на Иновативна методология за включващо образование по физкултура в училище се проведе в София в рамките на проект INEDU. Модератор на групата е доц. д-р Павлина Воденова.
Фокус-групата оформи бележки и препоръки към екипа, разработващ иновативното помагало така, че то да бъде приложимо за българската практика.
В паралел, подобни фокус-групи се провеждат и в Гърция и Австрия, за да може да се постигне мулти-национална приложимост на Ръководството.
Фокус-групата се провежда по проект INEDU – Project № 2020-1-BG01-KA201-079082

 

Recommended Reads