Агенция ОЗОН | Agency OZON

20 юли 2021 г.

Екип от супервизори на Агенция ОЗОН посети за втори път Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Преколница, община Кюстендил. В рамките на два дни – 20 и 21 юли, екипът проведе групови и индивидуални супервизии на персонала на институцията.

Супервизиите се реализират по договор между Агенция ОЗОН и Агенция за социално подпомагане, предоставят се безплатно за екипа на институцията, благодарение на финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 чрез проект BG05M9OP001-2.038 – 0001 – С01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Супервизори са Офелия Кънева и Иван Иванов

Recommended Reads