Агенция ОЗОН | Agency OZON

23 юли 2021 г.

Социализация на децата от 3 до 6 години в Монтесори среда е новото обучение, което екипът на Агенция ОЗОН предлага на педагогическите специалисти. С УИН 86130014 обучението може да бъде идентифицирано и в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на Министерството на образованието и науката. Обучител е София Димитрова.

Записването за участие в обучението може да се заяви на trainings@agency-ozon.eu

Recommended Reads